M+ Psikoterapi

Klinik Psikolog & Evlilik Terapisti & Psikiyatrist

Psikolog & Psikiyatrist; Ekibimiz
Bireysel Psikoterapi & Evlilik Terapisi & Psikiyatrik TedaviPsikoterapiler Hakkında Genel Bilgi ?

 • Psikoterapi, farklı bakış açıları ve yeni deneyimler sağlayarak bireyin psikiyatrik ve psikolojik sıkıntılarını azalma, davranışlarında değişme ve “büyüme-gelişme” amacı güden bir beceri kazandırma ve tedavi yöntemidir. Psikoterapist ise bu süreci bilimsel yöntemlerle destekleme, kolaylaştırma ve psikolojik değişimin kalıcı hale gelmesi konusunda bilgi, beceri ve tutum eğitimi almış uzmandır.

 • Psikoterapi, biraz politika'ya benzer; herkes politika hakkında fikir sahibidir, çoğunluk “durumu düzeltmenin” nasıl olacağı hakkında ciddi bir söylev verebilir, azınlık bilgi düzeyini gazete köşe yazılarının ötesine taşır, çok küçük bir azınlık ise konuyu “bilir.” İyi iletişim yeteneği olan bir birey, yaptığının “psikoterapi” olduğunu düşünebilirken ve çoğu kişi psikoterapi'ye gittiğinde “yol gösterme”, “akıl-öğüt verme”, “yönlendirme”, “rahatlatma” veya “içini boşaltma-herşeyi anlatma” gibi alturistik bir insandan beklenebilecek tutum ve davranışlarla karşılaşacağını varsayar. Oysa, psikoterapi'de bazen “rahatlatıcı” bir teknik kullanılırken, bazen de başvuran kişinin problemleri ile yüzleşerek gerginliğinin geçici olarak arttırılması gerekmektedir.

 • Değişim farklı basamaklarda gerçekleşebilmektedir. Birey için en uygun yaklaşıma değerlendirme sürecinde karar verilmektedir. İlk basamaklar daha kolay ve kısa sürede gerçekleşebilirken, özellikle 5 basamağı da içeren terapilerde değişim için gereken süre uzundur.
  • 1-Davranış değişimi,
  • 2-Düşünce değişimi,
  • 3–Kişilerarası iletişim biçimi değişimi,
  • 4- Aile içi çatışma çözümü,
  • 5– Kişilik yapısında değişiklik..

  • Bireyin psikoterapiye uygunluğu ve uygulanacak yöntem terapist tarafından değerlendirilir. Psikoterapiye katılma kararı isteğe bağlıdır; kişinin rızası varsa yapılabilir. Psikoterapi esnasında konuşulanlar gizlidir ve hastanın “gizlilik” hakları hem etik hem de hukuk tarafından korunmaktadır. Öte yandan, hastanın kendine yada çevresine zarar verme potansiyeli var ise psikoterapist bu gizlilik ilkesini bozabilir; buradaki amaç hastanın zarar görmesinin engellenmesidir.
  • Psikoterapiye katılan birey kullanılacak terapinın adı ve yöntemi, amacı ve terapi sonunda ne beklenebileceği konusunda ilk yada ikinci seansta bilgilendirilmelidir. Terapiye girecek bireyin sözkonusu terapiyi ve terapiyi yapacak kişinin özgeçmişini, yayınlarını incelemesi aklıllıca bir yaklaşımdır.

  - Psikoterapiler arasındaki genel farklar

  <h4>Psikoterapi nedir, geneL bilgiler tanım, kimler psikoterapist olur, kuralları nelerdir</h4>

  • Hipnoz ve Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Hakkında Genel Bilgilendirme

  • Hipnoz teorisi, genel olarak, psikolojik problemlerin ve psikopatolojinin bir nevi oto-hipnoz sonucu oluştuğunu varsayar. Bu teoriye göre, birey, duyarlı olduğu bir durumla karşılaştığında, alt-bilinçte önceden kayıtlı gerçekçi olmayan imajinasyonları aktive olur; kişi bu imajinayonlara odaklanır ve bilinçli-gerçekçi bir tercih kullanmaksızın, kendi kendisine, negatif oto-hipnoz ve telkin yaparak, işlevsel olmayan duygu, düşünce ve davranış kalıpları ortaya koyar.

  • Hipnoterapi, bireyin kendi kendine oluşturduğu oto-hipnozu, yine hipnotik yöntemleri kullanarak, değiştirmeyi amaçlar. Seanslarda, indüksiyon ve derinleşme metodları ile hipnotik zihin yapısı oluşturulur ve kişinin tercih ettiği yönde duygu, düşünce ve davranışlar geliştirmesinde yardımcı olabilecek imajinasyonlar canlandırılır, terapötik telkinler verilir.

  • Hipnoterapide ne yapılır ?

  • - Hipnoterapi bilinen en eski yapılandırılmış psikoterapi yaklaşımlarındandır,
  • -Hipnoterapi seansında, başvuranın onayı ve etkin katılımı ile, indüksiyon ve derinleşme yapılır ve kişinin odaklanması arttırılır; bu esnada, kişide, diğer uyaranlardan uzaklaşma ve gevşeme hali ortaya çıkar. Seans sırasında bilinç açıktır ve kişi telkinlere odaklanmış olmasına rağmen çevresinde olan bitenleri bilir; onaylamadığı telkinleri kabul etmez,
  • - Hipnotik tekniklerle kişinin sıkça 'AMA' diyerek kendisini olumsuz duygu, düşünce ve davranışlara yönelten eleştirel iç sesi bypass edilir,
  • - Kişinin güçlü yönleri ve çözüm üretme becerileri harekete geçirilir, Duygu, düşünce ve davranışlarımızda pozitif (yararlı) etki oluşturacak telkinler ile de kişinin hedefleri yönünde yeni tutumlar geliştirme olasılığı arttırılır,
  • - Seans içinde oluşturulan çözümleri kişi seanslar arasında uygulayarak, hedeflenen değişimin kalıcılığı sağlanır,

   Bilişsel davranışçı hipnoterapi nedir ?

  • - Bilişsel davranışçı hipnoterapi, davranışçı ve bilişsel terapide kullanılan etkin tekniklerin, hipnoterapi seansı içine katılabildiği bir yaklaşımdır,
  • -İşlevsel olmayan tepki-yanıtların değiştirilmesi için davranışçı terapi tekniklerinden; gerçekçi olmayan düşünce-yorum-imajinasyonların değiştirilmesi için bilişsel terapi tekniklerinden; relaksasyon, iyi hissetme ve bilişsel-davranışçı tekniklerle ele alınan konuların zihinde canlandırılması ve telkinlerle güçlendirilmesi amacıyla ise hipnoterapiden yararlanılır,
  • - Bilişsel davranışçı hipnoterapi uygulamaları için çoğu kez hafif-orta trans seviyesi yeterlidir,

  Tipik bir Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi seansı 40-50 dk. sürer, sırasıyla ;

  • 1- Üzerinde çalışılacak problem alanı ve kişiye uygun çözüm senaryoları üzerinde anlaşma yapılır. Bilişsel yöntem kullanılıyorsa otomatik düşüncelere, temel inançlara ve düşünce hatalarına odaklanılarak nasıl düşündüğümüz ve alternatif düşünce olasılıkları ortaya çıkartılır; davranışsal yöntem kullanılıyorsa, kaçınma ve güvenlik davranışları ve üstüne gitme, sistematik duyarsızlaştırma gibi alternatif davranış ya da rahatlama teknikleri üzerinde çalışılarak, çözüm senaryosu oluşturulur,
  • 2- Hipnoz indüksiyon ve derinleşme teknikleri ile odaklanma ve zihinde canlandırma (imajinasyon) kapasitesinin arttırılması,
  • 3- Tedavi edici telkin ve zihinde canlandırma (birlikte karar verilen senaryo ile eski ve yararsız tepkilerin yerine yeni ve daha yararlı tepkilerin verildiği görüntülü sahnelerin tekrar tekrar zihinde canlandrılması),
  • 4- Hipnozdan çıkma,
  • 5- Post hipnotik telkinlerle olumlu senaryonun pekiştirilmesi ve kalıcılık için ev ödevlerinin verilmesi, ile seans biter  * HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ TEDAVİSİNE BAŞVURCAKSANIZ LÜTFEN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ OKUYUN

  * Hipnoterapi hakkında maalesef pek çok yanlış söylenti bulunma ve kişiler mucizevi bir şekilde iyileşme, kötü anılarını silme, tek seansta tüm problemlerinin hallolması vb. gibi beklentilerle başvurabilmektedir. Bu sebepten ötürü sayfayı detaylı bir şekilde inceleyip okuduktan sonra başvurmanız, zaman kaybını engelleyebileceği gibi psikoterapi açısından daha gerçekçi hedefler oluşturmanızda size yardımcı olacaktır.  2015 © Prof. Dr. Atilla Soykan Psikiyatrik sorunların değerlendirilmesi için bir psikiyatrist veya klinik psikolog ile görüşülmesi şarttır. Bu sitede yer alan psikiyatri ile ilgili tüm yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır; psikiyatrik tanı, tedavi veya başka herhangi amaçla kullanılamaz. Öte yandan, bu siteden elde ettiğiniz veriler değerlendirilme sürecinizde yararlı olabileceğinden, psikiyarist ya da klinik psikolog ile olan görüşmenize götürmenizi tavsiye ederiz. Klinik Psikolog, Evlilik-Aile Terapisti ve Psikiyatrist'ten oluşan Psikoterapi ekibimiz, psikiyatrik ilaç tedavisinden çok bilişsel davranışçı terapi, hipno-terapi ve aile terapisi odaklı psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır
  WebMaster: Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer, Psikolog & Prof. Dr. Atilla Soykan, Psikiyatrist