• 0 (506) 764 40 00
 • Uğur Mumcu Caddesi 13/1, GOP/Ankara
"DALGALARI DURDURAMAZSINIZ BELKİ AMA;
SÖRF YAPMAYI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
Jon Kabat-Zinn

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI HİPNOTERAPİ (HİPNO-BDT) SERTİFİKA PROGRAMI

Hipno-BDT kursu, bir psikoterapi beceri-ustalık eğitimi kursudur. Temel amacı, katılımcıya; Hipnoterapi, Davranışçı Terapiler, Bilişsel Terapiler, Bilinçli-Farkındalık tekniklerini uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.

Kursiyer, yazılı metinleri okuyarak süpervizyon altında ikili pratik uygulamalar yapar ve her gün en az 2 beceri öğrenir. Becerinin hemen, aynı gün danışana uygulayabilecek şekilde öğrenilmesi eğitim hedefidir.

Teorik eğitimlerde, hedeflenen beceriye yönelik teorik zemin ve uygulama sırasında önemli olabilecek pratik bilgiler, deneyimler aktarılır, örnek uygulamalar yapılır.

Hipno-BDT Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

Kursun genel amacı hipnoterapi, davranışçı ve bilişsel terapilerde kullanılan temel tekniklerin ve bunları uygulama becerisinin katılımcıya öğretilmesidir. Bir çok hastalığın tedavisindeki etkinlikleri daha önceden ayrı ayrı gösterilmiş üç terapi yönteminin (hipnoterapi, bilişsel terapi, davranışçı terapi) birleştirilmesi ayrı kullanımlarına kıyasla terapi etkinliğini daha da artırmaktadır. Üç yöntemin birbirine eklenmesi sonucunda artan terapi etkinliğinde, standardize edilmiş ve tekrarlanabilir uygulamalara imkan sağlayan metinlerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebepten ötürü, eğitimde standart yapıya sahip hazır metinler kullanılmakta ve katılımcının kendi başına ilgili tekniği kullanma deneyimi artana kadar, istediği tekniği metin üzerinden uygulayarak psikoterapi yapması hedeflenmektedir. Kursta teorik eğitimin yanı sıra, grup uygulamaları ve ikili pratik uygulamalar ile katılımcıların psikoterapi’yi deneyimleyerek öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.

Hipno-BDT Eğitim Modeli Neyi Hedefler?

Bu psikoterapi beceri eğitimi İngiltere’de aldığımız eğitimi (“The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy” ) kendi deneyimlerimizle harmanladığımız bir modele oturur.

Psikoterapi modelimiz;

- Tüm insanların amacının kendi potansiyelinin en üst düzeyine ulaşmak ve iyi hissetmek olduğunu,

- Psikoterapilerin danışanın kötü hissettiği durumlarla başetme becerisini arttırmayı hedeflediğini,

- Psikoterapistin, hangi teorik yaklaşımı benimsiyorsa benimsesin, bilgi dağarcığında ne kadar çok tekniğe hakimiyeti varsa, etkinliğinin o kadar çok artacağını,

- Farklı davranış –tutum geliştirmenin değişim için ana gereklilik olduğunu, bu değişimin davranışçı terapilerle gerçekleştirilebileceğini, bilişsel yaklaşımları ve hipnoterapiyi ise davranışın değişmesini zorlaştıran zihinsel engelleri ele alan teknikler olduğunu, varsayar.

Eğitim modelimiz;

- Teorik bilginin okuyarak da öğrenilebileceğini varsayarak pratik eğitime öncelik verir,

- Yüz-yüze eğitimde sorulara yanıt oluşturmaktan çok yeni sorular oluşturmaya çalışılır,

- Kişinin kendi özelliklerine, bakış açısına, dünya görüşüne ve aldığı üniversite eğitimine uygun bir yaklaşım geliştirmesine destek olmayı ilke edinir.

Hipno-BDT Kurs Yapısı

Eğitim 3 modülden oluşmaktadır; “Hipnoterapi Modülü’nde”, hipnoz ve hipnoterapi konularındaki temel uygulamalara ve kavramlara odaklanılarak hipnoterapist olmak ve hipnoterapiyi bilişsel davranışçı tekniklerle iç içe uygulama için gereken becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu modülde birden fazla telkin ve indüksiyon yöntemi uygulamalar ile öğrenilmektedir. İkinci modül olan “Davranışçı Terapi Modülü” davranışçı terapi kavramlarını ve tekniklerini içermektedir. “Bilişsel Terapi Modülü” ise bilişsel yaklaşımları ve teknikleri içermektedir. Kısacası, kurs hipnoterapi ve bunun yanı sıra telkin, imajinasyon, relaksasyon yöntemleri ve farkındalık temelli yaklaşımların Bilişsel-Davranışçı Terapi’ye asimilatif entegrasyonunu kapsamaktadır. Figür’de görüldüğü üzere, Modül 2 ve Modül 3 hipnoterapinin bilişsel ve davranışsal yaklaşım ve tekniklere nasıl entegre edilebileceğini içermektedir.

Kurs Tarihleri Nelerdir?

Kurslar ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Eğitim sırasında ikili ve grup uygulamalarında kullanılacak yazılı metinler ve formlar basılı olarak verililir. Eğitime katılanlar www.hipno-bdt.com sitemizde üyelere özel kısma giriş hakkı kazanır ve teorik sunumların yazılı halini içeren kitapçıklara, kurs esnasında kullanılan metinlere ve kaynak e-kitaplara istedikleri zaman ulaşabilir.

Hipno-BDT Eğitimine Kimler Katılabilir?

Bu kursa üniversite eğitimi psikolojik, sosyal ve biyolojik müdahalele yapma hakkı veren kişiler katılabilir. Bu kurs bir meslek edinme kursu değil, ana mesleği yoluya kazanılan mesleki hakları geliştirme kursudur. Kursu bitirenlere verilen sertifika sözkonusu beceri eğitiminin alındığını belgeler. Resmi yada gayriresmi bir hak yada unvan sahibi yapmaz.

Hipno-BDT Eğitimi Kurs Ücretleri ve Başvuru

Eğitim Takvimi ve Başvuru

YENİ KURS TARİHLERİ & KAYIT

Hipno-BDT Kursu: Temel Hipnoterapi Teknikleri Beceri Eğitimi (YOĞUNLAŞTIRILMIŞ)
Tarih: 23-24-25-26 Nisan, Saat: 10.00-18.00; Yer: Martı Psikoterapi, Ankara

Devamını Okuyun.. »

EĞİTİMCİLER


Prof. Dr. Atilla Soykan, Psikiyatrist, Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Uzmanı, Bilişsel Davranışçı Hipnoterapist

Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan, Klinik Psikolog, Aile Terapisti, Bilişsel Davranışçı Hipnoterapist

Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer, Klinik Psikolog, Bilişsel Davranışçı Hipnoterapist

EĞİTİM ALINAN KURUM

Tüm eğitimciler, İngiltere-Londra’da "The UK College of Hypnosis ve Hypnotherapy" tarafından verilen "The Diploma for Cognitive Behavioral Hypnotherapy" beceri eğitim programını tamamlamıştır. Prof. Dr. Atilla Soykan Lisanslı REBHP üyesidir ve İngiltere’de ‘Bilişsel Davranışçı Hipnoterapist’ olarak çalışmasına ve eğitim vermesine olanak veren NCFE Level 4 diploma sahibidir.

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLARIN GÖRÜŞLERİ

 • "Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimiyle hipnoterapi kuram ve uygulamalarının entegrasyonunu merak edenler detaylı öğrenmek ve klinik uygulamalarda kullanmak isteyenler için alandaki en iyi eğitim olduğunu düşünüyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini daha önce almış ya da kullanan meslektaşlarımın klinik becerilerini/uygulamalarını pratiğe dökmeleri için uygun olduğunu düşünüyorum.."

  Psk. Merve Erdoğan, Psikolog-Aile Danışmanı
 • "Terapide kullanılabilecek çok önemli araçlar kazandıran bir kurs. Katılacakların çok fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Hem klinik beceri hem kişisel gelişim için kesinlikle çok faydalı bir program.."

  Uzm. Psk. Emel Yamaç, Psikolog
 • "Meslektaşlarıma öneririm, öncelikle bu kursta öğrendiklerim kendi hayatım için oldukça yararlı oldu, rahatlama, gevşeme ve odaklanma konularında yararlı şeyler öğrendim. Bu terapi yöntemini hastalarımda uygulayabileceğimi ve hastalarıma faydalı olabileceğini düşünüyorum.."

  Dr. Özlem Çıtak, Psikiyatri Asistanı
 • "Türkiye'de böyle bir eğitim programının varlığı gurur verici . Kendisiyle ve farkındalığıyla ilgili yol almak isteyenler ve hasta-danışanlarıyla pratik uygulamalarla büyük gelişim sağlamak amacında olanlar için kaçırılmayacak bir deneyim..Bilimsel, güncel ve etkili bilgilerin harmanlandığı bir kurs. "An"ın "farkındalığın" bilince taşındığı enfes bir yolculuktu benim için.."

  Uzm. Dr. Deniz Şimşek, Psikiyatrist
 • "Hipno-BDT kursu hem kuramsal hem de pratik yönüyle aslında pek de bilgi sahibi olmadığımız bir alanda yeni bir bakış açısı kazandırdı. Dinamik, enerjik bir eğitim ekibinin olması motivasyon ve verimliliği yüksek tutuyor. Pratik uygulamaya yeterli zaman ayrılmış olması ve birebir geribildirim verilmesi kendimizi geliştirmek adına faydalı oldu. Teşekkür ederim.."

  Dr. Safiye Zeynep Tatlı, Psikiyatri Asistanı
 • "Diğer yaklaşımlardan farklı olarak yalnızca bozuk olanı düzeltmek değil aynı zamanda kişinin iyi hissetmesini de sağlayan bir eğitim programı. Bu anlamda uygulanabilirliği daha pratik ve geniş bir perspektif..""

  Uzm. Dr. Özge Şahmelikoğlu Onur, Psikiyatrist
 • "Sadece eğitsel anlamda değil kişinin kendisine dair farkındalığını da arttıran çok keyifli bir kurstu. Hipnoterapinin pratik uyglamadaki hızlı ve net etkinliğini hem kursta kişisel olarak deneyimleyerek hem de klinik pratiğimde gözlemlemek motive ediciydi.."

  Uzm. Dr. Makbule Esra Koçak, Psikiyatrist
 • "Pratik yönleri ağır basan beceri kazandırma becerisine sahip ender kurslardan.."

  Uzm. Dr. Mehmet Çevik, Psikiyatrist