DR.PSK. FİLİZ ÖZEKİN ÜNCÜER

KLİNİK PSİKOLOG & PSİKOTERAPİST


Özet Özgeçmiş

- Bursa'da, 1986 yılında doğdum.

- Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiğim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2009 yılında mezun oldum.

- Klinik Psikoloji eğitimime, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde 2009 yılında başladım ve bir sene sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji Bütünleşik Doktora programına kabul aldım.

- 2012 yılında verdiğim doktora yeterlilik sınavıyla "Uzman Klinik Psikolog"; 2015 yılında tamamladığım doktora çalışmam ile "Psikolog Dr." oldum.

- Yüksek lisans ve doktora eğitimlerim sırasında içlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yetişkin & Çocuk), Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi'nin de bulunduğu kurumlarda psikometrik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları yaptım.

- 2011-2013 yılları arasında ODTÜ Psikoloji Bölümüne bağlı AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde süpervizyon altında psikoterapi hizmeti verdim. Bunun yanında, yine aynı kurumda 2012-2013 yıllarında klinik psikoloji master öğrencilerine psikoterapi süpervizyonu verdim.

- 2011- 2012 yıllarında Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yaptım.

- 2013 yılından itibaren M+ Psikoterapi'de psikoterapist olarak çalışmaktayım.

- 2016 yılında The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy, Londra, İngiltere'de Hipno-BDT eğitimlerini tamamlayarak Hipnoterapist diplomasını aldım.

İlgi Alanlarım

Bireysel Psikoterapi; Bilişel-Davranışçı Terapi, Hipnoterapi, Şema Terapi

Akademik Özgeçmişim

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
Doktora-Master Bütünleşik Program Klinik Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009-2015
Lisans Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009

Mesleki Deneyim

ÜNVAN KURUM YIL
Klinik Psikolog-Terapist M+ Psikoterapi 2013-
Klinik Psikolog-Terapist & Süpervizör AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, ODTÜ 2011-2013
Psikolog-Terapist Bilkent Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi (PDGM) 2011-2012

Bilimsel Eserlerim

Soykan, A. & Özekin Üncüer, F. (2021). Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi. Art Ofset Matbaacılık & Yayıncılık: Ankara.

- Doktora Tez: Algılanan Anne-Baba Tutumları, Benlik İkilemi, Bilişsel ve Duygusal Regülasyon ile Obsessif-Kompulsif Semptomatoloji Arasındaki ilişki (Perceived Parenting Styles, Self-Ambivalence, Cognitive and Emotional Regulation in to Obsessive-Compulsive Symptomatology)

- Özekin-Üncüer, F. (2014). Yetişkin Bağlanma Biçimleri ile Obsesif-Kompulsif Bozukluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Psikoterapi Uygulamasına Bir Örnek. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 1(1), 27-41.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

- Özekin-Üncüer, F. & Karanci, A.N. (2015). Reliability and Validity Studies of Turkish Translation of Self-Ambivalence Measure. Oral Presentation at 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

- Özekin-Üncüer, F. & Maraş, A. (July, 2014). Evaluation of a Case of Obsessive Symptomatology with Rorschach Test. Poster Presented at XXI. International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, Turkey.

- Bozo, Ö., Gurol, İ., Ozbagriacik, P., Ozekin, F. (2007). The Relationship between Religiosity and Death Anxiety: A cross-sectional study. Oral Presentation at 10th European Congress of Psychology, Prague.

Aldığım Diğer Eğitimler ve Sertifikalar:

- "Bilişsel-Davranışçı Hipnoterapi Eğitimi ve Diploması", The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy, 2016, Londra, İngiltere

- "Etkileşimli Grup Terapisi-Teorik e Uygulamalı Eğitimi", Doç. Dr. Çiğdem Soykan, 2013-2014, Ankara

- "Afet, Travma ve Kriz Psikolojisi Birinci Düzey Eğitimi", Türk Psikologlar Derneği, 2011, Ankara

- "Psikoterapide Metaforlar" Çalışma Grubu, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Eylül 2010, Ankara

- "Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Kognitif-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması" Çalışma Grubu, David Clark, I. Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2009, Ankara


M+ Psikoloji Merkezi'ne Ulaşım

Uğur Mumcu Caddesi 13/1, GOP/Ankara

0 (506) 764 40 00