DOÇ. DR. ÇİĞDEM SOYKAN

KLİNİK PSİKOLOG & PSİKOTERAPİST & EVLİLİK-AİLE TERAPİSTİ


Özet Özgeçmişim

- Ankara’da, 1963 yılında doğdum.

- Çankaya Lisesini bitirdikten sonra girdiğim Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1985 yılında mezun oldum.

- 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Psikolog olarak çalışmaya başladım

- Klinik Psikoloji eğitimimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde 1990 yılında tamamamladım

- 1991 yılında Crownsville Hospital Center/ Maryland/ ABD’de klinik psikoloji, psikososyal rehabilitasyon ve psikometrik değerlendirme eğitimi aldım.

- 1996-1998 yıllarında Massachusetts Üniversitesi, Berkshire Medical Center, Massachusetts/ABD’de Krize Müdahale Ünitesinde ve Aile Tedavisi Merkezinde, bireysel ve aile terapisi eğitimi aldım.

- 1998 yılında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Bölümüne döndüm.

- Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yaptığım Doktora çalışmamı 2000 yılında tamamladım

- 2003 yılında Klinik Psikoloji Doçenti oldum.

- Toplam 40’ın üzerinde yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan bilimsel eserim bulunmaktadır.

- 1985 yılından itibaren yurt içinde ve dışında çeşitli psikoterapi eğitimleri aldım.

- 1985-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Erişkin-Çocuk Psikiyatrisi birimlerinde ve Kriz Merkezinde bireysel, grup ve evlilik-aile terapisi uygulamaları yaptım.

- 1998-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kriz Merkezinde psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu verdim.

- 1996-2002 yılları arasında ÖDTÜ Psikoloji Bölümü, Yarı zamanlı Öğretim Üyesi olarak, Klinik Psikoloji Master-Doktora öğrencilerine 'Field Practice' uygulamalı eğitim verdim.

- 2004 yılında açılan Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurucu üyeleri arasında yer arasında yer aldım

- 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünden emekli olarak, tam gün kendi ofisimde çalışmaya başladım.

- Türk Psikoloji Derneği Psikoterapi Eğitim Kurslarında Psikoterapi ve Krize Müdahale eğitimi verdim.

-2016 yılında, The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy, Londra, İngiltere'de Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi eğitimine katıldım ve uygulama sertifikası aldım.

İLGİ ALANLARIM

Evlilik-Aile Terapisi; Evlilik öncesi ya da evlilik sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne ve çiftler arasındaki etkileşimin kalitesine odaklanılır. Burada, aile kurumunu oluşturan bireylerin her birisinin çözüm sürecinin bir parçası olduğu varsayımından hareketle, ailenin gelişimini engelleyen uyumsuz davranış kalıplarının ve iletişim engellerinin çözümlenmesi ve sonuç olarak daha işlevsel aile sistemlerinin oluşturulması hedeflenir.

Bireysel ve Grup Psikoterapisi; Öfke kontrolündeki veya stres yönetimindeki zorluk, etkili iletişim becerilerinin kullanılması konusunda yetersizlik, kaygı ve depresyon, yas, travma ve benzeri kriz konularda bireysel ve grup terapilerinin kullanımı. Bu benzeri durumlarda yaşanan problemin yatıştırılması kişinin , desteklenmesi ve çözüm yönünde cesaretlendirilmesi önemlidir. .Aynı zamanda bireyin sağlıklı ve çalışan yönlerinin tanınması, desteklenmesi yanısıra yeni becerileri geliştirilmesine çalışılır. Kişinin kendi davranış , duygu ve düşüncelerini tanıyarak kendisini anlaması ve tanıması önemlidir. Sonuçta kişinin birey olarak dünya üzerindeki durusunu, kişilerarası ilişkilerini geliştirmek ve anlamlandırmasına yardımcı olmak işlevselliğinin kalitesini artırıcaktır.

Yargısız Farkındalık-Mindfulness; Kişinin dikkatini bilinçli bir şekilde içinde olduğu zamana yönlendirebilmesi yoluyla, kullanılan diğer terapi tekniklerinin etkinliğinde artı değer sağlama ya da kişinin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİM

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1985
Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990
Doktora/S.Yeterlik Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 2000
Doçent Klinik Psikoloji 2003

MESLEKİ DENEYİMİM

GÖREV ÜNVANI GÖREV YERİ YIL
Psikolog-Terapist Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Kapalı Erkek Servisi 1986-1987
Psikolog-Terapist A.Ü.T.F.Psikosomatik Servisi 1987-1988
Psikolog-Terapist A.Ü.T.F.Çocuk Psikiyatrisi 1988-1989
Psikolog-Terapist A.Ü.T.F.Gündüz hastanesi 1989-1996
Gözlemci Massachusetts Üniversitesi-Berkshire Medical Center Hospital-Kriz Merkezi 1996-1998
Psikolog-Terapist A.Ü.T.F. Poliklinik Kriz Odası 1998-2002
Danışman Psikolog A.Ü.T.F. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi 1998-2002
Doç. Dr. Psikolog M+ Psikoterapi 2002-sürmekte
Kısmi-statüde Doç. Dr. Psikolog ODTÜ Psikoloji Bölümü 2002-2010
Kısmi-statüde Doç. Dr. Psikolog A.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2002-2004
Doç. Dr. Psikolog Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü-Kurucu Üye 2004-2010
Doç. Dr. Psikolog Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Master Programı 2011

BİLİMSEL ESERLERİM

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-Özgüven, H.D., Ç.Soykan, S.Haran, ve T.Gençöz, “İntihar Girişimlerinde Depresyon ve Kaygı Belirtilerinin Yanı Sıra Problem Çözme Becerileri ve Algılanan Sosyal Desteğin Önemi”, (importance of problem solving skills, perceived social support, and depression and anxiety symptoms on suicide attempts) Türk Psikoloji Dergisi, 18,1-15 (2004).

-İnan L., Ç. Soykan ve C. Tulunay, “MMPI Profiles of Turkish Headache Sufferers”, Headache, 34, 152-154 (1994).

-Berksun O., Ç. Soykan, A. Soykan ve G.Ünlüoğlu, ”Dışavuran Duygulanım ölçeği: Ölçek Uyarlama Üzerine Bir Pilot Çalışma”, Türk Psikoloji Dergisi, 8, 10-15 (1993).

-Soykan, Ç., H.D. Özgüven, T.Gençöz,” Liebowitz Social Anxiety Scale:The Turkish Version”, Psychological Reports, 93, 1059-1069 (2004).

-Arapaslan B, Soykan A, Soykan C, Kumbasar H. Cross-Sectional Assessment of Psychiatric Disorders in Renal Transplantation Patients in Turkey: A Preliminary Study. Transplantasyon Proceedings , 36;1419-1421 (2004)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

-Öncü B., Ç.Soykan, İ.Özgür-İlhan ve I.Sayıl, “Attitudes Towards Suicide Among Different Professionals in Turkey”, 9th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 117, England, University of Warwick, 2002.

-Soykan Ç., İnan L., ve C.Tulunay, “MMPI Profiles of Turkısh Headache Sufferers”, The 1st International Conference,84, Bremen-Germany,1992.

-Çevik A., A.Soykan, Ç.Soykan , B.Ceyhun, F.Gürcan, “The Patient’s Perception of Curative Factors in Short-Term Encounter Group Psychotherapy”, First International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy,14, Mazatlan, Mexico, 1992.

-Öncü B., Ç.Soykan, İ.Özgür-İlhan ve I.Sayıl, “Patients’, Medical Students’ and Physıcıans’ Attıtudes Towards Suicide”, XXII World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP), Sweeden, 2003.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler/kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Soykan Ç, “Öfke ve Öfke Yönetimi”, Kriz Dergisi

-Özgüven H.D., Ç. Soykan ve S.Haran, , ”İntihar Girişimlerinde Sorun Alanları ve Tetikleyiciler”, Kriz Dergisi, 11, 13-24, 2003.

-Özgüven H.D., Ç. Soykan ve H. H.Yazar, “Bir Yasak-Sevi Olgusuna Yaklaşım ve Karşılaşılan Güçlükler”, Türk Psikiyatri Dergisi

-Soykan Ç, “Stres ve Stres Yönetimi”, (içinde) Güz İdee Kitaplar 3,Editör:S.Ünal, (Baskıda)

-Soykan Ç, “Öfke ve Öfke Yönetimi”, (içinde)Güz İdee Kitaplar 3,Editör:S.Ünal, (Baskıda)

-Soykan Ç,“Yas ve Yasa Müdahale”, (içinde)Güz İdee Kitaplar 3,Editör:S.Ünal, (Baskıda)

-Gençöz F., Ç.Soykan, A.Soykan,ve T. Gençöz, “Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi”, Art Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2003.

-Soykan Ç. ve A.Soykan, “Prototipi Kavramı ve Tanı, Tedavi ve Belirti Şiddeti Algılarında Kurumlar Arası Farklılıklar”, Türk Psikiyatri Dergisi, 10, 102-114 ,1999.

-Soykan Ç. ve A.Soykan, “Alkol Bağımlısı, İntihar ve Saldırganlık Riski Olan Hastalara Müdahale”, (içinde) Psikiyatriye Giriş El Kitabı, A.Soykan, 145-164, Girişim Yayıncılık, Ankara, 2001

-Soykan Ç., “Krize Müdahale İlkeleri Çerçevesinde Yas ve Yasa Müdahale”, (içinde) Kriz ve Krize Müdahale, editör: I. Sayıl,123-136, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. No.6. Damla Matbaacılık, Ankara,2000.

-Soykan A. ve Ç.Soykan, ”A Short History of Psychiatric Classification”, Journal of Ankara Medical School, 21, 213-219, 1999.

-Soykan Ç., “Bir Psikososyal Rehabilitasyon Uygulaması; Gündüz hastanesi”, (içinde) Şizofrenide Yeni Ufuklar Sempozyumu Kitabı ,editörler:Dilbaz N., G.Bayam , 161-170, Som Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997.

-Ünlüoğlu G., A.Özden , Ç.Soykan “Group Psychotherapy, as a Part Of a Rehabilitation Program With Chronic Psychotics in Turkey”, Journal of Ankara Medical School ,18, 9-12, 1996.

-Soykan A., Ç.Soykan, Y.B. Doğan ve H.Özsan ”Depresyonun Kognitif Teorisi Ve Terapisi”, Psikiyatri Bülteni, 1, 18-24, 1993.

-Berksun O., A.Soykan , S.Ünal , G.Ünlüoğlu ve Ç.Soykan “Şizofrenide Aile Faktörü: Expressed Emotion’la İlgili Bir Ölçek Denemesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 45, 637-646,1992.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

-Soykan Ç., H.Özgüven-Devrimci ,T. Gençöz, “Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirliği”. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program Ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı,212, Marmaris, 22-27 Ekim 2002.

-Ünlüoğlu G., A.Soykan , Ç.Soykan ”Gündüz Hastanesinde Yapılan Tedavilerin Sonuçlarına İlişkin Bulgular”. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi,16, Ankara, 27-30 Eylül 1992.

-Çevik A., A.Soykan, Ç.Soykan , B.Ceyhun, F.Gürcan ”Kısa Süreli Etkileşim Grup Tedavilerinde Hastalarca Belirlenen İyileştirici Faktörler. XXVI Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 139-157, İzmir, 1990.(B3)

-Şarman C., L.İnan , A.Soykan , Ç.Soykan, “Şizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler”. XXV Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 366-370, Mersin, 1989.

-Şarman C., A.Soykan , Ç.Soykan , L. İnan , “Negatif Ve Pozitif Semptomlu Şizofreni: Demografik, Organik Batarya, Kısa Kognitif Muayene Ve Silik Nörolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması”. XXV Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 359-365, Mersin, 1989.

-Soykan A., Ç.Soykan, “Psikolojik Deprem”, Cogito Düşünce Dergisi, 20, 215-224, 1999.

Aldığım Özel Eğitimler ve Sertifikalar:

“Nesne İlişkileri ve Gelişimsel Kuram ve Psikanalitik Psikoterapi Eğitim Seminerleri” Prof. Dr.Vamık Volkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Ankara,11-20 Mart 1992.

“Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi, Uygulamalı Eğitim-I” Prof.Dr.Leyla Zileli, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

“Grup Psikoterapileri- Teorik ve Uygulamalı Eğitim-I” Prof.Dr. Y.B.Doğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Ankara, 1991 Akademik yılı.

“Halstead-Reitan Neuropsychology Test Bataryası Uygulaması” Crawnsville Hospital Center, ABD,1 Haziran-30 Ağustos 1991

“Crisis Intervention” Massachusetts Üniversitesi-Berkshire Medical Center-Kriz Merkezi, ABD, 1996-1997.

“Family Therapy” Massachusetts Üniversitesi-Berkshire Medical Center-Aile-Terapi Merkezi, ABD, 1996-1998.

“Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirme ve Tedavisi” 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2003.

“Uluslararası NLP Pratisyeni Sertifika Proğramı” Ankara, 2004.

“Uluslararası NLP Uzmanı Sertifika Proğramı” Ankara, 2004.

Konferans, panel ve kurs konuşmaları:

Soykan, Ç., (2005, Ocak), “Stres yönetimi” Hemşire hizmetiçi-eğitim proğramı A.ÜT.F. Cebeci kampusü,, Ankara.

Soykan, Ç. (2005 ŞubatNisan ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “nöropsikoljik hasta değerlendirmesi” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç. (2004,Aralık ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Stres ve Stresle baş-etme” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan,Ç., (2004, Aralık), “Etkili İletişim becerileri” A.ÜT.F. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Seminerleri, İbni-Sina Hastanesi, Ankara.

Soykan, Ç. (2002,Kasım, 2003 Nisan ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Stres ve Stresle baş-etme” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç., (2003), “Öfke ve ilişkilerimizde öfkenin yeri”, A.ÜT.F. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Seminerleri, İbni-Sina Hastanesi, Ankara.

Soykan, Ç., (2003), ”Cinsel işlev bozuklukları ve tedavideki temel ilkeler”, A.ÜT.F. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Seminerleri, İbni-Sina Hastanesi, Ankara.

Soykan, Ç. , (2003, Nisan) “Öfke ve Öfke ile başetme” semineri, Çekirdek Yuva ve Danışmanlık Merkezi, ANKUSEV, Ankara.

Soykan, Ç., (2003, Mayıs) “Depresyon ve depresyonun günlük hayatımızdaki etkileri” Yeni Doğuş Rehabilitasyon Merkezi ,Ankara.

Soykan, Ç. (2002, Haziran), “Sınav kaygısı ve kaygıyla baş-etme”, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen halka açık eğitim seminerleri, Malatya Kültür Merkezi, Malatya.

Soykan, Ç. (2002, Haziran), “ İntihar davranışı ve buna yönelik müdahaleler”, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen emniyet görevlilerine yönelik eğitim seminerleri, Malatya Kültür Merkezi, Malatya.

Soykan, Ç.( 2002, 2-6 Eylül). “Stres Yönetimi” kursu, Psikiyatri Asistanlarına yönelik, Psikiyatrik Aciller konulu III.Güz Okulu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.

Soykan, Ç.(2002, 2-6 Eylül). “Öfke ve Öfkeyle Başa-çıkma” kursu, Psikiyatri Asistanlarına yönelik, Psikiyatrik Aciller konulu III.Güz Okulu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.

Soykan, Ç.(2002, 2-6 Eylül). “İntihara müdahale” kursu, Psikiyatri Asistanlarına yönelik, Psikiyatrik Aciller konulu III.Güz Okulu , İnönü Üniversitesi, Malatya

Soykan, Ç.(2002, 2-6 Eylül). “Yas ve yasa müdahale” kursu, Psikiyatri Asistanlarına yönelik, Psikiyatrik Aciller konulu III.Güz Okulu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.

Soykan, Ç. (2002,Kasım, 2003 Nisan ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Stres ve Stresle baş-etme” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç. (2002 Aralık, 2001 Aralık ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Kriz ve krize müdahale” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç. (2002, Şubat ) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Öfke ve öfke ile başetme yolları” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç. (2002 ,Mart) Alanda çalışan klinik psikologlara yönelik, “Psikososyal rehabilitasyon programları” kursu. Hizmet-İçi Eğitim Kursları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Soykan, Ç. (2002,Kasım ). “İntihar” konulu öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir dizi seminer, 50. Yıl Meslek Lisesi, Ankara.

Soykan, Ç. (2002, 17 Ocak). “Sınav stresi ve ruh sağlığını koruma”. Cumhuriyet lisesi, Ankara.

Soykan, Ç., (2002,Nisan) ”Öfke ve iletişim biçimlerimizde düşünce ve inançlarımızın rolü”, Çekirdek Yuva ve Danışmanlık Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç.,”Öfke ve öfke yönetimi”, A.ÜT.F. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Seminerler, İbni-Sina Hastanesi, Ankara.

Soykan, Ç., Özgüven,H.D., Öncü,B.,(2001, 21-25 Mayıs), “Rehberlik hizmetleri açısından ruh sağlığı sorunları “Kursu, Ankara’daki rehberlik merkezlerinde çalışan tüm rehber öğretmenlere yönelik düzenlenmiştir, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç., Özgüven,H.D., Öncü,B.,(2002, 4-6 Mart), “Çocukluk ve Ergenlik Dönemi ve Sorunları, İletişim ve Stresle Baş-etme Becerileri, İntihar ve İntiharı Önleme Kursu”, Yenimahalle ilçesinde görev yapan tüm rehber öğretmenlere yönelik düzenlenmiştir, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç., Özgüven,H.D., Öncü,B.,(2002, 16-18 Nisan), “Kriz ve Krize Müdahale” Konulu Eğitim Kursu, Mamak ilçesinde görev yapan tüm rehber öğretmenlere yönelik düzenlenmiştir, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç. (2001, Ekim) “Sınav kaygısı” Öğrencilere yönelik seminerler dizisi, 50.Yıl Meslek lisesi, Ankara.

Soykan,Ç. ve Gençöz,T (2001, Eylül). ”Kriz ve Krize Müdahale: İntihar değerlendirmesi ve intihar riski olan hastaya müdahale” çalışma grubu. XII.Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ Kongre Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç.(2001, Eylül) “Yas ve yasa müdahale” çalışma grubu. XII.Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ Kongre Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç.,(2001, Mayıs ),”Öfke ve Öfke ile Baş-etmede İletişim Becerilerinin Önemi”, Bahar Şenliği Eğitim Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Soykan, Ç., (2001, 24 Mayıs) A.Ü.T.F.’de çalışan hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim amaçlı “Motivasyon” semineri. A.Ü.T.F. Cebeci Kampusü, Ankara.

Soykan, Ç., (2001, Nisan-Haziran) A.Ü.T.F. Cerrahi servislerinde çalışan hemşirelere yönelik,mesleğe ilişkin zorlukların ve mesleki tükenmişliğin gündemlendiği 12 oturumluk grup çalışması. A.Ü.T.F. Cebeci kampusü, Ankara.

Soykan, Ç. (2001, 21-25 Mayıs). “Stres ve Stresle Başetme”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç. (3-7 Ekim 2000). Çalışma Grubu Konuşması, “36.Ulusal Psikiyatri Kongresi”, “İntihar Girişimlerinde İlk Yardım ve Krize Müdahale”, , Antalya.

Soykan, Ç. (2000, Ocak-Haziran ). “Öfke ile başetme” konulu öğretmen ve öğrencilere yönelik bir dizi seminer, TED Ankara Koleji, Ankara.

Soykan, Ç. (2000, Ocak-Haziran 2000). Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı yapılandırılmış öfke ile baş etmeye yönelik grup çalışmaları,TED Ankara Koleji, Ankara.

Soykan, Ç., Özgüven,H.D., Öncü,B.,(1999, 24-25 Mart),”Kriz ve Krize Müdahale Kursu”, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç., Özgüven,H.D., Öncü,B.,(1999, 17-18 Mart) ”Kriz ve Krize Müdahale Kursu”, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan, Ç.,Özgüven,H.D., Öncü,B.,(1999, 4-6 Şubat),”Kriz ve Krize Müdahale Kursu”, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Soykan ,Ç. (1998, Kasım) ”Ailede yasa müdahale” semineri. Sağlık Bakanlığı Eğitim Toplantısı, Ankara.

Soykan ,Ç. (1998, Kasım) ”Yasa müdahalede koruyucu önlemler” semineri. Sağlık Bakanlığı Eğitim Toplantısı, Ankara.

Soykan Ç. (1996), “Şizofrenide Psikososyal Rehabilitasyon” Paneli, Şizofrenide Yeni Ufuklar Sempozyumu ,Ankara Numune Hastanesi, Ankara.

Soykan Ç. (1993), “Gündüz Hastanesi Uygulamaları” Paneli, Ankaralı Psikiyatristler Aylık Toplantıları, A.Ü.T.F. İnb-i Sina Hastanesi, Ankara.

Soykan Ç. (1992),”Şizofrenide psikososyal rehabilitasyon” Paneli, I. Berilem günleri, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul.

Projelerde Yaptığım Görevler :

1. “İntihara ilişkin tutumlar”

Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Işık Sayıl. Assembly of European Regions (AER) ile ortaklaşa yapılan intiharı önleme çalışmalarına Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz ve Uygulama Merkezi, Türkiye’yi temsil eden merkez olarak katılmaktadır. Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan yardımcı araştırmacı olarak, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır. Proje sürmektedir.

2. “Şizofrenide Klasik ve Yeni Antipsikotiklerin Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkileri”

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Cem Atbaşoğlu Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir. Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan , yardımcı araştırmacı olarak projede araştırmacılık yapmakta, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır. Proje sürmektedir.

Ödüller :

Doç. Dr. Cem Atbaşoğlu tarafından yönetilen ve Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan’ın yardımcı araştırmacı olarak katıldığı ”Şizofrenide Klasik ve Yeni Antipsikotiklerin Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkileri” adlı araştırma projesi Türkiye Psikiyatri Derneği 2000 Yılı Araştırma Projesi Ödülünü almıştır.

Program geliştirme:

G.Ünlüoğlu, Ç.Soykan. İlk kez 1988 yılında Türkiye’de A.Ü.T.F. Psikiyatri Kliniğinde kurulan “Gündüz Hastanesi” programı 1992 yılında yenilenmiş ve uygulamaya daha sonra bu yenilenmiş haliyle devam edilmiştir. Bu program Gözlemci olarak bulunduğum Crawnsville Hastanesindeki deneyimlerim çerçevesinde oluşturulmuştur. Genel olarak Davranışcı tedavi ilke ve tekniklerinin temel alındığı bu programda, psikoz hastalarının psiko-sosyal rehabilitasyonu hedeflenmiştir. Programın içeriğinde hastaların olduğu kadar ailelerinin de hastalığa uyumu ve hastalıkla yaşama süreçleri üzerinde çalışılmaktadır. A.Ü.T.F. Psikiyatri Kliniği Kapalı Erkek ve Kapalı Kadın Psikoz servisleri çalışma ortamının ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş ve bu haliyle uygulamaya konulmuştur. Günümüzde de A.Ü.T.F. Psikoz katlarında uygulaması sürmektedir.


M+ Psikoloji Merkezi'ne Ulaşım

Uğur Mumcu Caddesi 13/1, GOP/Ankara

0 (506) 764 40 00